CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH HIỀN 2

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : P46 - 47 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Ngày cấp : 11/05/2015
Tên giám đốc : Trương Minh Trung