CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRIỀU AN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 22 Ngô Gia Tự, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Lê Văn Nhân