CTY COMIN ASIA PTE.,LTD -THẦU CHÍNH THỰC HIỆN GÓI THẦU SỐ 5 DA ĐƯỜNG DÂY 220KV NMĐ VĨNH TÂN - PT BT

CTY COMIN ASIA PTE.,LTD -THẦU CHÍNH THỰC HIỆN GÓI THẦU SỐ 5 DA ĐƯỜNG DÂY 220KV NMĐ VĨNH TÂN - PT BT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 17 Lô B Khu dân cư Kp 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Ngày cấp : 24/12/2014
Tên giám đốc : Giấy phép số: 141/Q�-BXD